Šta je tolerancija na dvosmislenost? Da li je visok stepen tolerancije na dvosmislenost jedna od važnih osobina preduzetnika? Na koji je način tolerancija na dvosmilenost povezana sa stresom i uzbuđenjem koje preduzetništvo sobom nosi?


Postoji mnogo teorija o preduzetništvu. Mnogi su pokušali da pokriju različite aspekte preduzetništva – od rađanja ideje do realizacije nekog poslovnog poduhvata. Primeri nam dolaze iz najrazličitijih branši, bilo da je u pitanju proizvodnja ili usluga. U poslednje vreme se potencira razvoj preduzetničkog duha kod nas. I to  ne samo kod pojedinaca koji žele da započnu sopstveni biznis, već i kod osoba koje su zaposlene u velikim firmama i korporacijama, jer se u tome vidi napredak i pojedinca, ali i firme.

U želji da se ljudi ohrabre, najčešće se nabrajaju te sjajne osobine koje izdvajaju jednog uspešnog pojedinca iz mase onih koji pokušaju ali, čak i uprkos dobroj i održivoj ideji, ne uspeju.

Koje bi to veštine bile:

 • Samosvest;
 • Vladanje sobom;
 • Društvena svest;
 • Međuljudski odnosi.[1]

Koje bi to osobine bile:

 • Kreativnost;
 • Asertivnost u komunikaciji;
 • Preduzimanje inicijative;
 • Radoznalost;
 • Specifičan odnos prema stresu.

Koje bi to navike bile:

 • Redovo čitanje knjiga/učenje/usavršavanje;
 • Razgovor sa drugima, i u vezi sa tim, slušanje drugog;
 • Povremena dobrovoljna osama;
 • Sport.

Jasno je da sam izdvojila samo neke od osobina, navika i veština. Ovaj izbor je zapravo lični odraz problema sa kojima sam se suočila, jednom kada sam naivno uletela u privatni biznis pravljenja domaće ručno rađene testenine „Moje gnezdo“. To su bili moji ciljevi i prioriteti koje sam sebi postavila, nasuprot onim jednogodišnjim ili petogodišnjim planovima koje ljudi stavljaju ispred sebe kad planiraju rast poslovanja. Ja sam bila ubeđena da moj privatni posao neće moći ni da zaživi ako ozbiljno ne poradim na gore pomenutim stavkama. Vi budite dovoljno iskreni prema sebi, i napravite lični spisak.

Onaj jedan važan segment preduzetništva, o kojem se malo piše i govori, je postojanje tolerancije na dvosmislenost.

Šta je tolerancija na dvosmislenost? I koje su to dvosmislene situacije sa kojima se preduzetnik suočava?

Kostrukt tolerancije na dvosmislenost je formulisan sredinom XX veka. Elsa Frenkel Brunsvik (Else Frenkel-Brunswik, 1908 – 1958) je pokušala da objasni etnocentrizam kod dece pomoću konstrukta tolerancije, odnosno netolerancije na dvosmislenost. To joj je pomoglo da objasni kako osoba reaguje jednom kada je izložena nepoznatim ili nedovoljno jasnim signalima ili stimulusima iz okruženja. Od tada do danas, ovaj konstrukt se dosta menjao, naročito nakon dubljih saznanja do kojih se došlo u razvoju neuronauke, bihejvioralne ili kognitivne psihologije.

Tolerancija na dvosmislenost je situacija ili stimulus iz okruženja koja se tumači ili doživljava kao poželjna. Netolerancija na dvosmislenost, sa druge strane, je situacija koja se tumači ili doživljava kao pretnja. Da li vam to zvuči poznato? Da li ste se nekada našli u situaciji da morate brzo da donesete odluku? Dakle, svi oni planovi i strategije koje tako dobro izgledaju na papiru, odjednom padaju u vodu.  Kada ste preduzetnik početnik bez iskustva, svet u koji ste upravo kročili je pun dvosmislenosti i neodređenosti. Čak i jezik ljudi sa kojima se poslovno sastajete, i poruke koje vam šalju, se razlikuje od načina komunikacije sa poznanicima ili prijateljima. Jedini način da izbegnete stresne situacije nepoznatog i da ne donosite ishitrene odluke je da gradite toleranciju na dvosmislenost.

Vremenom, kako rastu znanja, veštine i samopouzdanje, a sa njima i brzina obrade informacija koje dobijamo iz spoljnog sveta, a tu pre svega mislim na ljude sa kojima ćemo dolaziti u kontakt, raste i tolerancija na dvosmislenost.

Možemo do tančina razraditi poslovni plan, koristeći dostupne alate. Možemo detaljno opisati personu koja je naš idealan kupac ili klijent. Ali suština je da preduzetnik nije vidovnjak i ne može da predvidi budućnost. Preduzetnik je osoba koja je sposobna da se bori sa stresom, naročito u tim prvim danima po osnivanju firme, kada vrlo verovatno radi sam ili ne poznaje dobro tim ljudi sa kojima treba da razvija firmu.

Postoje stvari koje ne zavise od nas samih. Jedna od neizvesnosti je: da li ćete dobiti zajam od banke, da li ćete imati za rentu sledećeg meseca, da li ćete imati dovoljno da podelite plate svojim zaposlenim, da li će se novi član tima uklopiti u posao, na kakvog sagovornika/poslovnog partnera/klijenta možete naići… Ako vam samo ideja o mogućim preprekama stvara nelagodu, moguće je da imate nisku toleranciju na dvosmislenost.

Postoje načini i vežbe za prevazilaženje ovog problema. Nekoliko stvari mi je zaista pomoglo da počnem da gradim (poslovnu) toleranciju na dvosmislenost.

1. Putovanje. Provela sam 10 nedelja u udaljenom gradiću na zapadu Sicilije. Nisam znala jezik, običaje i naravi ljudi sa kojima sam živela i od kojih je trebalo da učim i sa kojima je trebalo da radim.

2. Razbijanje kratkoročnih, da kratkoročnih ciljeva, na još manje celine. Znam da sam po prirodi sklona strukturi. Svako veliko iskakanje iz predviđenih planova je znalo da me parališe. Ovako sam pokušala da umanjim potencijalni rizik narednog poslovnog koraka, a da zadržim fokus.

3. Čitanje, čitanje i još malo čitanja. I to najrazličitije literature. Ne mora da bude usko stručno vezana za proizvodnju testenina. Što više informacijama posedujemo, to je naša tolerancija na dvosmislenost viša. Čitanje nam ne pomaže samo da prikupimo informacije, ono može da nam pomogne u donošenju najrazličitijih odluka, smireno i staloženo, a ne ishitreno, što bi bila odluka doneta u stanju smanjene tolerancije na dvosmislenost.

4. Prihvatanje neizvesnosti kao jedine konstante. Da se ne ponavljam, preduzetništvo nije pravolinijska putanja na kojoj vas prate oblačići, slonići i cveće. Morate sami da stvorite takvo okruženje.


[1] Primal Leadership, D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s